Welkom op de website van Stichting Natuurbehoud De Steupel.

De stichting zet zich in voor het behouden en bevorderen van de grote natuurwaarden en het open landschap van het gebied tussen De Steupel en de plas Sloene in Reeuwijk, alsmede het bewaren en versterken van het landelijke karakter van dit gebied. 

U vindt de belangrijkste gegevens van de stichting op deze site. Aan deze site worden regelmatig gegevens toegevoegd. Als u desondanks meer vragen heeft, kunt u deze zenden naar het volgende e-mailadres:
s
tichtingnatuurbehouddesteupel@gmail.com


Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en steun!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Natuurbehoud De Steupel
Tom van Beek, Ria Korver, Hans de Jong